Αξός  Εκκλησίες  Ιστορία  Αποσπάσματα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

 

Σας παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα από την Μυθολογία, την Ιστορία και την Λογοτεχνία που αναφέρονται στην Αξό ή ΄Οαξο όπως ονομαζόταν στην αρχαιότητα.

 

"Εστί της Κρήτης Όαξος πόλις, εν τη εγένετο Ετέαρχος Βασιλεύς... ... ..."

ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ιστορίας βιβλίο Δ
 

Ο Ηρόδοτος μιλάει για την Αξό "ως μία αρκετά σημαντική Κρητική πόλη, με εμπόριο και στη θάλασσα". Σε αυτό το απόσπασμα ο Ηρόδοτος εξιστορεί την αποίκηση της Κυρήνης, αναφέρει την Αξό μιά και ο Βάττος, ο ιδρυτής της Κυρήνης, ήταν γυιός της Φρονίμης, κόρης του Ετεάρχου, βασιλιά αυτής της πόλης.

 

"Τapidum Gretae veniemus Oaxen... ... ..."
Να φτάσουμε γρήγορα στην Οαξό της Κρήτης

Βιργίλιος, Εκλογάς Ι, 66

 

"Την καθορισμένη μέρα ο Καικίνας ήρθε με τους φίλους του στο Κάστρο της Αξού. Το κτήμα για το οποίο λογομαχούν δεν βρίσκεται μακρυά απο αυτόν τον τόπο... ... ..."

Κικέρων, pro A Caecina παραγραφ. 7

 

"Τους γούν πρώτους γεννηθέντα εν Κρήτη εκατόν άνδρας Ιδαίους Δακτύλους, κληθήναι... ... ..."

Στράβων

 

"Αυτούς τους Ιδαίους Δακτύλους η μάνα Αγχιάλη παρακινημένη από μεγάλο πόνο και φτάνοντας στην Οάξια γή, με τα δύο της χέρια τους γέννησε... ... ..."

Απολλώνιος Ρόδιος

 

"Όαξος - καθά Ξενίων από Οάξου της Ακακαλίδος της θυγατρός του Μίνω... ... ..."

Στέφανος Βυζάντιος

 

"….δια το καταγήναι τον τόπον και κρημνώδη υπάρχειν, καλούσιν γάρ τους τοιούτους τόπος άξους"
- Για την ονομασία της Αξού -

Στέφανος Βυζάντιος

 

"Στα βόρεια στη ρίζα της Ίδης, βρίσκεται το μεγαλύτερο χωριό της νήσου, η Αξός. Είναι κτισμένη κοντά στην αρχή ενός ποταμού και διέκρινα εκεί σπηλιές, άλλες μικρές και άλλες πολύ μεγάλες, οι οποίες είναι κατοικήσιμες. Παραδίδεται ότι η Ρέα έφερε το γυιό της Δία σε αυτές τις σπηλιές και τον έδωσε στους Κουρήτες για να τον αναθρέψουν κρυφά. Αυτός ο λαός (των Κουρητών) ζεί ακόμη και σήμερα όπως μου φαίνεται και κατοικεί σε αυτό το χωριό. Οι κάτοικοι της Αξού κατάγονται από αυτούς. Ζούν αγαπητοί σε όλους και είναι ελεύθεροι και τραχείς στον πόλεμο. Χίλιοι και περισσότεροι μέ τόξα και βέλη, μπορούν να παραταχθούν έξω από το χωριό... ... ..."

Cristoforo Buondelmonti, Περιγραφή της Νήσου Κρήτης 1415

 

Ο R. PASHLEY Άγγλος ευγενής νομικός και ιστορικός στο ταξίδι του το 1833 στην Κρήτη επισκεπτόμενος την Αξό αναφέρει στο βιβλίο του μεταξύ πολλών άλλων και τα εξής:

"Ενόσο βρισκόμουν ακόμα στην Αξό μου έδειξαν πολλά νομίσματα της αρχαίας πόλης που είχαν βρεθεί κατά το όργωμα. Από τα σαράντα περίπου που αγόρασα τα περισσότερα ήταν κρητικά και μάλιστα τα δεκαέξι της Αξού"

Επίσης αναφέρει για πολλές επιγραφές που είδε και διάβασε.

 


Αρχική Σελίδα