Άρθρα και Μελέτες

 

Εφημερίς «Κρητική Επιθεώρησις» Ρεθύμνης

1.      Το Κρητικόν Πανεπιστήμιον (2/5/1966, 25/5/1966, 26/5/1966, 3/6/1966, 15/10/1966).

2.      Το Μινωικόν Ρέθυμνον (14/9/1967).

3.      Το Ρέθυμνον στους Ιστορικούς χρόνους (15/9/1967).

4.      Η θέσις του Ρεθύμνου τους μινωικούς και ιστορικούς χρόνους (16/9/1967).

5.      Το Ρέθυμνον επί Ρωμαίων (19/9/1967).

6.      Το μεσαιωνικό Ρέθυμνον και ο Μάρκος Μουσούρος (21/9/1967).

7.      Ρέθυμνον και Δελφοί (22/9/1967).

8.      Η Αγιογραφία στο Ρέθυμνον (23/9/1967).

9.      Γεώργιος Χορτάτζης και Ερωφίλη (24/9/1967).

10.  Ρέθυμνον και Φορτέτζα (27/9/1967).

11.  Το σύγχρονον Ρέθυμνον – Η μάχη του Ρεθύμνου (28/9/1967).

12.  Διάφορα Ρεθεμνιώτικα (29/9/1967).

13.  Το σημερινό Ρέθυμνο – Ο Ευληγιάς (30/9/01967).

14.  Κρήτη και Σολωμός (1/10/1967).

15.  Κρήτη και Αίγυπτος (4/10/1967).

16.  Κρήτη και Λιβύη (7/10/1967).

17.  Κρήτη και Γλώσσα (8/10/1967).

18.  Κρήτη και Ευρώπη (11/10/1967).

19.  Κρήτη και Γενουάται (12/10/1967).

20.  Και πάλιν ο Ευληγιάς (13/10/1967).

21.  Ρέθυμνον και Αρκάδι (15/10/1967).

22.  Οι Μέλαμπες και οι 4 Νεομάρτυρες Ρεθύμνης (22/10/1967).

23.  Ο Δημοτικός Κήπος του Ρεθύμνου (5/12/1967).

 

Περιοδικά και άλλες εκδόσεις

1.      Η φιλοσοφία του ορθού λόγου, Περ. Προμηθεύς ο Πυρφόρος, φ.258-264) 1935 και 266-273) 1936 (Α’ Περόιοδος).

2.      Καλλιρρόη Παρρέν – Σιγανού, Κρητική Πρωτοχρονιά 1961, σελ. 118.

3.      Ο Παπάς στο... Πηγάδι, Κρητική Πρωτοχρονιά 1962, σελ. 114.

4.      Οι Μέλαμπες και οι 4 Μάρτυρες Ρεθύμνης, Κρητική 1966, σελ. 120.

5.      Η Κρητική Μουσική, Επιθεώρησις ΗΩΣ (Αφιέρωμα στην Κρήτη), αρθμ. 76 – 86) 1964, σελ 234. (βλπ. και περ. «Κρητική Εστία» τεύχ. 77 σελ. 10).

6.      Πατρίδα μου (ποίημα), περ. «Κρητική Εστία», τεύχ. 6 σελ. 29.

7.      Δάσκαλος (θεατρικό έργο), περ. «Κρητική Εστία», τεύχ. 55 σελ. 27, τεύχ. 56 σελ. 25, τεύχ.57 σελ. 31.

8.      Το Ρεθυμνάκι (εδώ Ρέθυμνο), περ. «Κρητική Εστία», τεύχ. 68 σελ. 15.

9.      Το Μανωλιό στη Γαύδο, περ. «Κρητική Εστία», τεύχ. 62 σελ. 19.

10.  Κρήτη και Ευρώπη, περ. «Κρητική Εστία», τεύχ. 79 σελ. 47.

11.  Ένας Μινωικός τάφος στο Ρέθυμνο, περ. «Κρητική Εστία», τεύχ. 84, σελ. 48.

12.  Κρήτη και Εκπαίδευση, περ. «Κρητική Εστία», τεύχ. 94 σελ. 363.

13.  Το Πάσχα του Γενίτσαρου, περ. «Κρητική Εστία», τεύχ. 117, σελ. 320.

14.  Φιλοτουριστική Κίνησις στο Ρέθυμνο, περ. ¨Κρητική Εστία», τεύχ. 88 – 89, σελ. 170.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΦΕΡΜΟ

 

Εφημ. «Κρητική Επιθεώρησις»

1.      Της Συντάξεως, ο Καθηγητής Δημήτριος Δαφέρμος (21/5/1971).

2.      Νικολάου Παδουβά, ο Καθηγητής Δημήτριος Δαφέρμος – επικήδειος – (21/5/1971).

3.      Της Συντάξεως, Δημήτρης Γ. Δαφέρμος – ΟΚαθηγητής, ο λογοτέχνης, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος – (30/5/1971).

4.      Μιχαήλ Δαφέρμου, Δημήτριος Γ.Δαφέρμος (1/6/1971).

5.      Σπύρου Τ. Λίτινα, Μνήμη Δημητρίου Δαφέρμου (16/6/1971).

6.      Κώστα Αντωνάκη, Δημήτρης Δαφέρμος (27/6/1971).

7.      Παύλου Κεδραίου, Δημήτριος Δαφέρμος – Σοννέτο (18/8/1971).

8.      Ε.Γ.Δ. (Ελ. Γ. Δαφέρμου), Δημήτριος Γ. Δαφέρμος (14/5/1972).

9.      Βαρβάρας Γαβαλάκη, Μορφές που έφυγαν (14/5/1972).

10.  Κώστα Μαμαλάκη, «Νοσταλγικές Ρεθεμνιώτικες αναδρομές στα παλιά κι αξέχαστα». Προμηθεύς, τ. 37/84, σ. 19.

Εφημ. «Κρητικός Κόσμος» Αθηνών

1.      Ε.Γ.Δ., Δημήτριος Γ. Δαφέρμος (22/5/1972).

2.      Ε.Γ.Δ., Δημήτριος Γ. Δαφέρμος (22/5/1973).

 

 


Αρχική Σελίδα